من عاطفه ام - 46

عاطفه عزيزم تو تنها نيستي

امروز من و تمام ايران عاطفه ايم همه ما امروز براي داشتن ايراني آزاد پابه پاي تو وديگر عزيزان دربند مبارزه ميکنيم ودست ضدايرانيان وطن ستيزي را که به جنگ عاطفه هاي اين مرزو بوم برخاسته اند از اين خاک پاک کوتاه ميکنيم...خواهرم عاطفه جان اميدوارم بداني که ما بيرون درهاي اوين با تو ودر کنار تو هستيم ودانستن اين موضوع شبهاي سرد زندان را برايت قابل تحمل تر سازد
ما از اين بگير وببندها نمي هراسيم و اين راه بي بازگشتي که در آن قدم نهاده ايم را به سرانجام سبز آزادي ميرسانيم ...
... آري من عاطفه ام

يلدا صالح پور

1 نظرات:

ناشناس گفت...

منم عاطفه ام . من میخام عاطفه باشم. وعاطفه بدون که ما کنارتیم. هر جا که باشی. ما رو کنارت حس کن. تنها نیستی. ما منتظریم . منتظر بهار وبالاخره بهار می اید. ودر بهار با عاطفه ها درجشن ازادی می گوییم در بهار ازادی جای شهدا خالی. من عاطفه ام. روح اله