من عاطفه ام - 48

به یاد عاطفه

مگر می شود عاطفه را زندانی کرد فقط به جرم اینکه حس انسان دوستی و عاطفی او بسیار است مکر می توان زندانی به وسعت عاطفه عاطفه ساخت . باورم نمی شود .

خلقت عاطفه از معجزات هستی است صورتی زیبا و سیرتی هزاران بار زیباتر از آن کسانی است که از برگزیدگان خداوند باشند و راه گشایی رهایی خلق

وقتی خبر را شنیدم که عاطفه را به چهار سال زندان محکوم کردند نا خود آگاه چهره معصومانه او در ذهنم مجسم شد باورش سخت بود که فرشته عدالت بتواند در مقابل نگاه زیبایی فرشته ما چشم از عدالت ببندد .

بی شک چنین نخواهد شد و آزادی با تمام زیباییش بر بندو اسارت پیروز خواهد شد .

عاطفه عزیز:

تو آزادی چون از نفس خود رها گشتی من تو را در بند نمی بینم بلکه کسانی را در بند می بینم در دنیایی متمدن کنونی هنوز به چنین شیوه های متوصل می شوند تا عقب ماندگی خود را جبران کنند

خوشا به حال پدر و مادری که توانسته باشند اینگونه فرزند تربیت کنند تا به خاطر حس وظیفه انسانی زندان را تاب اورد

عاطفه جان

با توجه به روحیه ای که در تو سراغ دارم زندان را برای تعالی روحت با صبر و بردباری تحمل می کنی باوجودی که می دانم سخت دشوار است .

در اتاقی 25تا 30 نفر در آن زندگی کنند و به نوبت روز نامه اشان را به عنوان سفره پهن کنند تا غذا بخورند و صدایی جیر جیر تختها که هیچ وقت قطع نمی شود و بیدار باش صبح زود آنهم در سرما بدون اینکه لباس از خانواده ات گرفته باشند و هم چنین دستشویی و حمام که باید به صف بایستی البته اگر حمام گرم باشد وآب قطع نباشد و حتی تفکیک جرایم نیز وجود نداشته باشد بی شک کار ساده ای نیست .ولی برای دختر مقاوم کوهستان بخشی از تجربه و شریک درد مردم شدن است

عاطفه جان

اگر گوشت را بر میله های پنجره اوین قرار دهی صدایی پای بهار را می شنوی سنت الهی هرگز تغییرنخواهد کرد بی شک روز داوری فرا خواهد رسید تا هر کسی انچه افشانده جمع کند .

حمیده نبوی

2 نظرات:

اميد گفت...

فيلمي براي عاطفه
عاطفه اي كه در قلبهاست

اميد گفت...

http://www.tackfilm.se/en/?id=1259825233156RA49

فيلمي براي عاطفه