من عاطفه ام - 47

عاطفه! نکند همان دختری هستی که آن 25 خرداد بیاد ماندنی کنار من ایستاد ، لبخند زد وگفت :" بیا با هم بگوییم...." و مشتش را گره کرد وفریاد زد " زنده باد آزادی" و فریادش نیرویی داد به همه و ناگهان جمعیت بک صدا فریاد شد : "زنده با آزادی" .
برای همان فریادت بود که محکوم به "اقدام و تبلیغ بر علبه نظام" شدی؟ عاطفه! تو می دانی چرا با گفتن " زنده باد آزادی" علیه نظام تبلیغ می شود؟ لابد زندانت کردند که دیگر آزادی زنده نباید که علیه نظام تبلیغ کند.

اما عاطفه به تو گفته اند که این روزها همه ی عاطفه ها همچنان یک صدا می گویند " زنده باد آزادی"؟ به یاد تو وهمه دیگرانی که پشت دیوارهای بلند زندانند.

نازلی

1 نظرات:

sokot گفت...

سلام

من یکی از چندین ملیون معترض به تقلب صورت گرفته به نتیجه انتخابات در روز ۲۵ خرداد همچون عاطفه ها برای راهپیمایی مسالمت آمیز به خیابان رفتم نه ۲۵ خرداد بلکه تمامی روز هایی که توانستم در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کردم و در آخر روی سخنم با سر دسته کودتا گران این است گوییم عاطفه را در زندان نگه داشتید با ملیون ها عاطفه ها در بیرون از زندان چه خواهی کرد زنده باد ایران پر رهرو باد راه آزادی