من عاطفه ام - 31

درود بر عاطفه
عاطفه عزیز مطمئن باش که هرچند تورا به اسارت در آورند اما نخواهند توانست عاطفه هایی که در قلب ما آزادانه زندگی می کنند را به بند بکشند من اگر 24 خرداد دستگیر نمی شدم مطمئنا در کنار تو در 25 خرداد با همه ایرانیان هم صدا میشدم و فریاد مرگ بر دیکتاتور را با هم سر میدادیم
ناصح فریدی

0 نظرات: